2010. augusztus 31., kedd

OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRA

Tárgy: Környezetvédelem

„ A gyermekeknek szükségük van vízre, piszokra, bokrokra, állatokra és olyan terekre, ahol szívesen tevékenykednek. Mindezek nélkül is fel lehet nevelni őket, szőnyegekkel, készített állatokkal, aszfaltozott utcákkal, terekkel. Túlélik mindezt, de ne csodálkozzunk azon, ha később szegények lesznek testben és lélekben.”

Mitscherlich

Téma: Mit tehetünk környezetünk megóvásáért?

Cél: A környezettudatos magatartás kialakítása, a környezetszennyezés módozatainak tudatosítása

Nevelési feladat: A tanulók kísérjék figyelemmel a legfontosabb törekvéseket, lehetőségeikhez mérten kapcsolódjanak be környezetvédelmi akciókba.

Korosztály: 7. osztály

Módszer, munkaforma: magyarázat, megbeszélés, szemléltetés, önálló munka

Szemléltetés: Számítógépes prezentáció

Szükséges eszközök: Számítógép, projektor, interaktív tábla

Előzetes feladat: A tanulók gyűjtsenek újságokból, folyóiratokból olyan cikkeket, amelyek a környezetszennyezésről szólnak. Készítsenek feljegyzést arról, milyen környezetvédő tevékenységekről hallottak!

Tanít: Vuity Antal

Az óra menete:

1. A tanulók korábbi ismeretei alapján sorra vesszük a környezetvédelem köréhez tartozó területeket:

· a levegő

· a víz

· a talaj tisztasága

· Földünk növény-és állatvilágának megóvása

2. A gyűjtött újságcikkek és a hallottak alapján megállapítható a környezet károsításának két legmeghatározóbb oka:

· A gazdasági, pénzügyi feltételek hiánya

· Az emberi gondatlanság

3. Mindkét okra, a gyűjtött anyag, és az órai beszélgetés alapján példákat sorolunk fel.

4. A tanulók környezetvédelmi tervet készítenek egy választott területen, és bemutatják társaiknak. (csoportmunka)

5. Az elkészített produktumok értékelése (tanulói és tanári értékelés)

6. Összefoglalás

A tanulókkal összefoglaljuk, mit tehet az egyes ember, mit tehetnek ők a környezet megóvásáért.

Szólunk közvetlen környezetünk tisztaságának megteremtéséért és megtartásáért (osztály, iskola, utca, település) a fák, növények ültetésének fontosságáért.

Készítette: Vuity Antal osztályfőnök

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése