2009. január 31., szombat

Az iskola története

Tantestületünk összeszokott közösség, alapos helyismerettel rendelkezünk. Egy részük, hét fő az iskola volt diákja, ketten bejárók, a többiek helyben laknak.
Az iskolában három munkaközösség dolgozik.
A német nemzetiségi munkaközösség feladata a kisebbségi nyelvoktató munka összefogása, összehangolása, kapcsolat tartása a terület hasonló jellegű iskoláival, a testvér település iskolájával, a helyi német kisebbségi önkormányzat képviselőivel, valamint a tanulók versenyre készítése.
Az iskola bemutatása- történeti kitekintés

Jelenleg falunkban az oktatás két iskolaépületben folyik. A régebbi épület 35 éve épült, jelenleg a felső tagozatos tanulók tantermei találhatók itt.
2000-ben épült az új iskola épülete, melyben az alsó tagozatos tanulócsoportok kerültek elhelyezésre.
Az új épület átadása pozitív változást jelentett az intézmény életében, kulturáltabb, szebb környezetben folytathatjuk a munkánkat.
Mire idáig eljutott a faluban az oktatás, igen sok változáson ment át.
A kezdetek egészen Mária Terézia koráig nyúlnak vissza. Egy 1766-os rendelete értelmében minden falu kapott iskolamestert, így téve kötelezővé az oktatást. A színvonal azonban alacsony volt, mert sokszor a kántor, a harangozó, vagy éppen egy diák tanította a gyerekeket.
Az oktatás ideje évente csupán 3-4 hónap volt a szülők anyagi nehézségei, és a szántóföldi munkavégzés miatt.
1838-ra javult a helyzet, hivatalos jelentés szerint mindenütt rendes tanítók voltak.
Falunkban két iskola, egy református és egy katolikus iskola működött
1875-tõl kötelező volt a tanulókról naplót vezetni.
A felnőtteknek is szerveztek oktatást a gazdasági iskolában. Hozzánk Székesfehérvárról jártak ki oktatni.
A háborús idõkrõl nincsenek feljegyzéseink, csupán az, hogy a férfi tanerőket elvitték, és nem jöttek többé haza.


Az 1945 előtti időben Mayer György volt az iskola igazgatója.
Majd őt követték:
1946-ban Majk Mihály plébános
1947-ben Kimle József tanító
1948-ban Körmendi József
1951-ben Gévai Béla
1956-ban Mohai János
1966-ban Dömény Károly
1968-ban Bognár László
1969-ben Bodnár Gyula
1983-ban Fehér Istvánné
1993-ban Györe Katalin
2004-ben Kocsis József
2008-ban Vuityné Sárándi Klára


Az 1970-es évektől kezdeten a tantestületben igen nagy volt a fluktuáció, mely az utóbbi időben szerencsére megszűnt Több éve nem változott a testület összetétele.
Ugyancsak a 70-es évekre tehető az iskola fénykora a tanulólétszámot tekintve. Ebben az időben délelőtt és délután is folyt a tanítás, mivel az iskolánk több, mint 350 beíratott tanulója volt.
A német nyelv oktatása az 1971-72-es tanévben kezdődött Az első időkben összevonással és "nulladik" órák keretében is folyt a nyelv oktatása. Ma már ez sokkal könnyebb a biztosított és egyben kötelező heti öt német óra alkalmazásával.
Jelenleg 11 tanulócsoportunk van, valamint egy évfolyamon csoportbontást alkalmazunk.
Korábban kettő, jelenleg egy csoportban sajátos nevelési igényű, enyhén értelmi fogyatékos tanulók oktatását végezzük

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése