2009. január 31., szombat

Iskolánkról

Az alsós és a felsős munkaközösségi vezetők elsősorban az osztályfőnöki munkát koordinálják. Belső ellenőrzést végeznek, szervezik a bemutató órákat, foglalkozásokat.
Összegzik a félévi és tanév végi eredményeket.

Eddig elért eredményeink:

- Az iskola 4. évfolyamától kezdődően oktatjuk az informatikát, melynek ismerete elengedhetetlen középiskolába kerülve.

- Az 5. évfolyamtól kezdődően a tehetséges tanulóknak lehetőségük van szakkör formájában angol nyelvet tanulni.

- A tanulási nehézséggel küzdő tanulóknak minden évfolyamon tudunk fejlesztő foglalkozásokat biztosítani.

- A felvételire készülő gyerekeknek középiskolai előkészítő foglalkozásokat tartunk.

- A továbbtanulási mutatónk az elmúlt 5 évben 100%-os volt. A választott iskolák közül leggyakoribb a szakközépiskola, majd a gimnázium. A gyengébb előmenetelű tanulók a szakképző iskolákat választják.

- Tanulóink tanulmányi átlageredménye 3.6, jó közepes. Természetesen, mint minden iskolában, nálunk is vannak szélsőségek, kimagasló eredményt hozó tanulók, és gyenge teljesítményt nyújtók.

- Diákjainknak szervezünk házi versenyeket.

- Részt veszünk tanulóinkkal a meghirdetett körzeti, területi versenyeken.

- Kapcsolatot tartunk az óvodával, különösen a leendő elsősökkel és szüleikkel.
- A tantestület tagjai pályázatokon vesznek részt, a nyertes pályázatokkal hozzájárulunk iskolánk sikeres működéséhez.

- Nyáron nemzetiségi napközis tábort szervezünk.

- Minden évben lehetőséget biztosítunk tanulóinknak a szereplésre a Sulinap alkalmával, munkáikat is megtekinthetik az érdeklődők.

Mindezek felett megnyugtatónak tartjuk, hogy diákjaink a felmérések szerint szívesen járnak ebbe az iskolába.
A szülők megnyilatkozása szerint általában elégedettek az iskola munkájával. Többségük segítőkész, együttműködő, támogatja az iskolát. A gyerekek fejlesztését és középiskolai tanulmányaik megalapozását várják tőlünk. Ezzel elégedettek is iskolánkban a felmérések szerint.

A tanulók neveltségi szintje, szocializáltsága, a mindennapi kultúra hiányosságai arra a következtetésre juttatta nevelőtestületet, hogy iskolánknak a korszerű műveltségtartalom feldolgozása mellett szerepet kell vállalnia az együttélés normáinak, az erkölcsi értékek közvetítésében is.

Közös felismerésünk, az is, hogy a korszerű tudás megalapozásához a képességfejlesztésnek a korábbinál nagyobb szerepet kell szánni. A jövő emberének sikere az alkotóképességben, a kreativitásban rejlik.
A tanulás pozitív attitűdje önművelési képességet fejleszt, ezért az iskolának kellő önismereti és kommunikációs tudást kell nyújtania.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése