2010. június 8., kedd

“Sváb hagyományok és az élő német nemzetiségi nyelv” - TÉMAHÉT –2010.05.13.-05.21-ig.

A Kazay Endre ÁMK Általános Iskolája a TÁMOP 3.1.4-08/2-keretében, kötelezettséget vállat egy témahét megvalósítására is. A téma kiválasztásának alapos indokai vannak.

A község német nemzetiségi hagyományainak megismertetése a gyerekekkel, valamint az a tény, hogy iskolánkban és óvodánkban is a német nemzetiségi nyelv, és az élő német nyelv oktatásának évtizedek óta kiemelt helye van pedagógiai programunkban.

Erősíti mindezt Eppelheim városával meglévő testvérkapcsolatunk, valamint a más népek kultúrájának megismertetésén, és megszerettetésén  évek óta fáradozó, és eredményes  munkát végző Német Nemzetiségi Tánccsoport tevékenysége.

Célunk elsősorban az, hogy a tanulókban tudatosítsuk a nemzethez és a nemzetiséghez való tartozás fontosságát, a nemzetek közötti barátság és együttműködés értelmét és jelentőségét, valamint azt, hogy valóban “nyelvében él a nemzet”.

2009 őszén a németországi Eppelheim városával meglévő baráti kapcsolatunkat tovább erősítettük. Dieter Mörlein úrral, Eppelheim város polgármesterével, megbeszéléseket folytattunk egy cserediák kapcsolat lehetőségéről. Ennek eredményeként iskolánk tanulói 2009 decemberében Eppelheimbe utaztak tíz napra. Cserébe most mi látjuk vendégül a németországi gyerekeket.

2010. május 13-án érkezett az öt fős csapat, akiket már nagyon vártunk. Tetézte örömünket az, hogy május 12-én egy felnőttekből álló kerékpáros csapat is megérkezett Eppelheimből hozzánk az Eppelheim – Vértesacsa  Barátság Túra keretében.

A felnőttek egy délelőttöt töltöttek az óvodában és az iskolában. Részt vettek tanulóink nemzetiségi óráin. Aktívan vettek részt a nemzetiségi foglalkozásokon, s még néhányan focizni is beálltak a gyerekek közé.

A felnőttek elutazása után a vendég gyerekek még itt maradtak nálunk. Ők összesen tíz napot töltenek Vértesacsán. Ez idő alatt részt vesznek a német tanítási  órákon, és a német nemzetiségi témahét rendezvényein.

Tanulóink érdeklődve álltak be közéjük, és a  németórákon elsajátított ismereteiket latba vetve segítették őket. Vendégeink viszont igyekeztek minél többet megérteni az őket körülvevő nyelvi környezetből. Így, akarva – akaratlanul, megtanultak magyar kifejezéseket, szavakat, amelyeket biztonsággal tudnak majd használni a későbbiekben.

Reméljük, hogy lesz még folytatása a kiépülő kapcsolatnak, mert az élő nyelvi környezet rengeteget segít abban, hogy egy nyelvet elsajátítsunk. Mindezen túl ez a kapcsolat teret nyit egymás kultúrájának, szokásainak, hagyományainak megismeréséhez és továbbviteléhez.

Dienstag,08.06.2010.

„Die ungarndeutschen Traditionen und die lebendige deutsche Nationalitätensprache”-Themenwoche-von 21.05. bis 21.05.2010.

Die Grundschule von Endre Kazay ÁMK hat sich im Rahmen von TÁMOP 3.1.4.-08/2. zur Verwirklichung einer Themenwoche verpflichtet. Die Auswahl des Themas hatte wohl durchdachte Gründe.

Wir möchten die deutschen Nationalitätentraditionen unserer Gemeinde mit den Kindern bekannt machen, ausserdem spielen der Unterricht der deutschen Nationalitätensprache und der lebendigen deutschen Sprache im pedagogischen Programm unserer Schule und unseres Kindergartens seit Jahrzehnten eine bedeutende Rolle.

Diese Absicht wurde durch die Freundschaft mit unserer Partnerstadt Eppelheim, ferner durch die Tätigkeit unserer deutschen Nationalitätentanzgruppe, die seit Jahren erfolgreich daran arbeiten, die Kultur anderer Völker bekannt und geliebt zu machen, gestärkt.

Unser Ziel war in erster Linie , unsere Schüler von der Wichtigkeit der Zugehörigkeit zu einer Nation und zu einer Nationalität, und von dem Sinn und von der Bedeutung der Zusammenarbeit und Freundschaft zwischen Nationen bewusst zu machen, ferner dass „eine Nation in ihrer Sprache überlebt”.

Im Herbst 2009. haben wir unsere vorhandene Freundschaft mit der Stadt Eppelheim aus Deutschland verstärkt. Wir haben mit dem Bürgermeister der Stadt Eppelheim, Herrn Dieter Mörlein von der Möglichkeit eines Schüleraustausches Besprechungen geführt. Als Ergebniss dieser Besprechungen konnten die Schüler unserer Schule im Dezember 2009. 10 Tagen in Eppelheim verbringen. Und jetzt konnten wir Kinder aus Deutschland empfangen.

Am 13. Mai 2010. haben wir 5 Personen in unserer Schule begrüsst, die wir schon aufgeregt erwartet haben. Unsere Freude war noch größer, als am 12 Mai noch eine andere Gruppe von Erwachsenen aus Eppelheim mit Fahrräder zu uns kam, im Rahmen der Eppelheim-Vértesacsa Freundschaftstour.

Die Erwachsenen haben einen Vormittag in dem Kindergarten und in der Schule verbracht. Sie haben in der Schule am Unterricht teilgenommen. Sie waren aktiv am Unterricht und einige haben mit den Kindern sogar Fußball gespielt.

Nach zwei Tagen haben wir uns von den Erwachsenen verabschiedet, aber die Kinder sind hier bei uns geblieben. Sie haben insgesammt 10 Tagen in Vértesacsa verbracht. Während dieser Zeit haben sie an den Deutschstunden und an den Veranstaltungen der deutschen Nationalitäten-Themenwoche teilgenommen.

Unsere Schüler haben sich ihnen interessiert angenähert, sie haben mit allen ihren Deutschkenntnissen versucht, ihnen zu helfen. Unsere Gäste haben auch versucht immer mehr von unserer Welt, von unserer Sprachumgebung zu verstehen. So haben sie auch unabsichtlich ungarische Worte, ungarische Ausdrücke erlernt, die sie später mit Sicherheit benutzen können.

Wir hoffen darauf, dass unsere neue Beziehung in der Zukunft eine Fortsetzung hat, weil die lebendige Sprachumgebung beim Sprachlernen sehr viel hilft. Ferner diese Freundschaft ermöglicht die Erkenntnis und Weiterführung der Kultur, Bräuche und Traditionen anderer Menschen.

A TÉMAHÉT PROGRAMJA:

május 13. csütörtök

A Németországból kerékpáron érkező vendégek fogadása az iskolában és az óvodában.

Eppelheimből érkező cserediákok és felnőttek fogadása.

Das Programm der Themenwoche:

Donnerstag, 13.05.

Der Empfang der deutschen Gäste, (die mit Fahrräder zu uns kamen) in der Schule und im Kindergarten.

Der Empfang der Schüler und Erwachsenen aus Eppelheim.

A képekre kattintva további felvételek tekinthetők meg.

 bicósok 001

 

május 14. péntek

Közös utazás a német vendégekkel Etyekre – SVÁB TÁJHÁZ  - valamint a főváros nevezetességeinek megtekintése.

Freitag, 14.05.

Gemeinsame Fahrt mit unseren deutschen Gäste nach Etyek-HEIMATMUSEUM -ferner die Besichtigung der Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt.

3hetes pr témahét 508

 

május 17. hétfő

Az acsai sváb hagyományok; tájnyelv, népviselet, ünnepek – alsó tagozat

Montag, 17.05.

Die ungarndeutschen Traditionen von Acsa; Mundart, Volkstracht, Festtage-Unterstufe

 

május 18. kedd

Az acsai sváb hagyományok: tájnyelv, népviselet, ünnepek – felső tagozat

A helyi Német Kisebbségi Önkormányzat elnökének előadása az acsai svábok történetéről.

A fazekas mesterség bemutatása, jellegzetes sváb edények megtekintése, kézműves foglalkozás.

Dienstag, 18.05.

Die ungarndeutschen Traditionen von Acsa; Mundart, Volkstracht, Festtage-Oberstufe

Die Vorlesung des Vorsitzenden der örtlichen Minderheitenselbstverwaltung von der Geschichte der „Acsaer Schwaben”.

Die Vorstellung der Töpferei, charakteristische schwäbische Töpfe, Handwerkerei.

3hetes pr témahét 646

 

május 19. szerda

Kézműves foglalkozás az óvodásokkal

Kirándulás Veszprémbe  a “ német ház “-ba, a vár megtekintése, találkozás a veszprémi német kisebbségi önkormányzat képviselőjével, Tihany nevezetességei.

Mittwoch, 19.05.

Handwerkerei mit den Kindergartenkindern zusammen.

Ausflug nach Vesprem. „Deutsches Haus”, die Burg, die Sehenswürdigkeiten von Tihany.

3hetes pr témahét 648

 

 

 

május 20. csütörtök

Sváb népi játékok és táncok tanulása

Kézműves foglalkozás

Donnerstag, 20.05.

Lernen der deutschen Spiele und Tänze.

Handwerkerei

 

3hetes pr témahét 687

 

május 21. péntek

Kirándulás Tatára, a sváb múzeumba. Előadás a környékbeli svábság múltjáról.

Freitag, 21.05.

Ausflug nach Tata, Heimatmuseum. Vorlesung von der Vergangenheit der örtlichen Ungarndeutschen.

3hetes pr témahét 741

A témahét zárása.

Németországi vendégek búcsúztatása.

Die Schließung der Themawoche.

Abschiedsfest mit unseren deutschen Gästen.

3hetes pr témahét 760

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése