2010. augusztus 11., szerda

“Zöld hetek”A TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0075 számú pályázat keretében megvalósított három hetet meghaladó “Zöld hetek” elnevezésű projekt óravázlatai.

Óravázlat

Osztály:6. osztály

Időpont: 2010. április 15.

Tantárgy: Matematika

Témakör: Környezetvédelmi „zöld” hetekhez kapcsolódó szöveges feladatok

Tananyag: Arányossági következtetést kívánó szöveges feladatok

Oktatási cél: Az arányos osztás gyakorlati alkalmazásai életszerű feladatokon keresztül.

Összetartozó értékpárok, egyenesen, illetve fordítottan arányos mennyiségek gyűjtése, csoportosítása. Grafikonok értelmezése, grafikus ábrázolás. Mérés különböző léptékekkel, egységekkel – mérőszám változásának megfigyelése.

Nevelési cél: Valós életből vett problémák felismerése, matematikai leírása és megoldása, ellenőrzési igény kialakítása.

Óra menete

Ø Házi feladat ellenőrzése

Ø Ismétlés: egyenes és fordított arányosságról tanultak

Ø Csoportok alakítása (környezethez kapcsolódó, azonos területhez tartozó fogalmat húzó tanulók alkotnak egy - egy csoportot)

Ø Feladatok megoldása (a 4 fős csoportok együtt dolgoznak, minden feladatot ellenörzünk frontálisan is)

1.) Ráhangolódás

Töltsd ki a TOTÓ-t!

1 – ha olyan összefüggést találsz, hogy a két mennyiség együtt csökken, vagy együtt nő

2 – ha olyan összefüggést találsz, hogy, ha az egyik mennyiség nő, akkor a másik csökken

x – ha nem található az 1.-höz és a 2.-hoz hasonló összefüggés (vagy csak nagyon távoli)

Van-e összefüggés?

1

2

x

1.

Egy karácsonyfa ára és magassága között.

2.

Aliz cicáinak száma és Aliz életkora között.

3.

Gábor otthon eltöltött ideje és az iskolában eltöltött ideje

között.

4.

Táblás csokoládé tömege és a csoki íze között.

5.

Egy csúszda hossza és a rajta végigmenő csiga haladási

ideje között.

6.

Egy könyv elolvasott és el nem olvasott lapjainak száma

között.

7.

Bence bácsi testsúlya és életkora között.

8.

A családtagok száma és a család élelmiszerre költött

pénzének mennyisége között.

9.

A CD-n már meghallgatott dalok és a még nem

meghallgatott dalok között.

10.

A sütemények száma és a felhasznált liszt mennyisége

között.

11.

Egy épület magassága és kora között.

12.

A lakásban elfogyasztott víz mennyisége és a vízszámla

végösszege között.

13.

A villanykörte korának és fényének erőssége között.

13+1.

A nyomtatott lapok száma és a nyomtató patronjában levő

tinta mennyisége között. villanykörte korának és fényének erőssége között.

/Bizonyos esetekben többféleképpen is vélekedhetünk. Pl. a 13+1-ben a válasz csak addig

helyes, amíg nem cserélünk patront. A 10-es is csak akkor igaz, ha egyféle süteményről van szó, és egyforma darabokat készítünk belőle. Bence testsúlya és életkora esetében jó

válasznak fogadhatjuk el azt is, ha valaki az 1-es választ pipálja ki. A karácsonyfa magassága

és ára pedig csak akkor növekednek együtt, ha ugyanaz a fajta fenyő árát vizsgáljuk

ugyanannál az eladónál. A tanulók megoldásait közösen ellenőrizzük, majd értékeljük./

2.) Gyűjtsél minél több példát a következőkre:

a) Két mennyiség között olyan összefüggés van, hogy vagy együtt csökkennek, vagy együtt

nőnek!

b) Két mennyiség között olyan összefüggés van, ha az egyik nő, akkor a másik csökken!

c) Két mennyiség között nincs az a) feladatban vagy a b) feladatban felsorolt összefüggés!

Próbálj a projekthét keretében tartott előadásokhoz kapcsolódó példákat írni!

3.) Jegyezd le matematikai jelekkel a szöveges feladatokat, oldd meg, majd ellenőrizd a megoldásokat!

a) Ha egy család 1 héten 120 liter szemetet termel, akkor 430 család 1 héten mennyi szemetet termel, ha feltételezzük, hogy minden család ugyanannyi szemetet termel hetente?

b) Ha egy szemetes autó tartálya 5 m3, hány fordulóval tudja elszállítani az összes szemetet?

c) Hogyan változik a fordulók száma, ha 1 szemetes autó helyett 2, 3, … szemetes autó dolgozik?

4.) Keress egyenes arányosságot! Az összetartozó mondatokat kösd össze!

clip_image002

5.) Egy háznak az alapját markolóval ássák ki, a kiásott földet teherautóval szállítják el. A

következő grafikonon ábrázoltuk az eltelt időt és azt, hogy ez alatt az idő alatt hány teherautót

rakott meg a markoló. A grafikon alapján töltsd ki a táblázatot!

clip_image004

a) Mennyi idő alatt tölt meg a markoló 1 teherautót?

b) 2 óra alatt hány teherautót tölt meg a markoló?

c) Az alap teljes kiásásához 120 teherautónyi földet kell kiásni. Hány óra alatt végez a

markoló?

d) Egy nap a markolóval 8 órát dolgoznak. Hány nap alatt ássák ki az alapot?

Ø Összefoglalás

Ø Csoportok munkájának értékelése

Ø Házi feladat adása

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése